Hành trình Cây Cọ Vàng 2022

Nhận bài dự thi
(Sắp diễn ra)

Vòng Sơ khảo
“Bạn là ai”

Vòng Chung khảo 1
“Vượt qua thử thách”

Vòng Chung khảo 2
“Thách đố”

Vòng Chung kết
“Đỉnh Vinh quang”

Hình ảnh mới nhất